Miljöpolicy

Fegens Hyvleri AB skall bedriva sin verksamhet på ett sätt som i minsta möjliga mån har en negativ miljöpåverkan.

skogsmiljö

Följande riktlinjer skall följas: (i vissa fall anges exempel)

 • Uppvärmning av lokaler skall ske med egenproducerat biobränsle (sågspån)
 • Försäljning av biobränsle (kutterspån) skall i huvudsak ske till brikett- och pelletsindustri – på detta sätt kan vi bidra till att minska växthusgaserna.
 • Företagets fordon skall drivas med minst miljödiesel – helst med rapsolja RME eller liknande om detta är möjligt. Motorvärmare används vintertid.
 • Vid ytbehandling av lister och paneler används vattenbaserad miljövänlig färg. Det är ej tillåtet att använda syrahärdande tvåkomponentsfärg.
 • Avfall som uppkommer vid verksamheten skall källsorteras.
  Ex. täckplast av polyeten lämnas till återvinning etc. Emballageband av stål och plast återanvänds.
 • Vid inköp skall om möjlighet finns, ett miljövänligare alternativ väljas.
  Ex. återvunnen miljöfolie framför nyproducerad polyetenfolie.
 • Transporter till och från företaget skall optimeras så långt som möjligt.
  Ex. skall hela/fulla lastbilstransporter eftersträvas.