Historia

Fegens Hyvleri AB

∼ Since 1935 ∼

Flygfoto över Fegens Hyvleri

Företaget har sitt ursprung i det sågverk som redan 1935 startades av Ivar Johansson.

Produktionen bestod till största delen av sågade slipers och spikade fisklådor. Med tiden blev företaget ett ibland de största i Sverige på fisklådor vilka även användes som emballage till lingon. Denna verksamhet pågick fram till 1981, då Alf Johansson, ägare i andra generationen, efter en stor ombyggnad valde att satsa på ett finhyvleri med en hög automatiseringsgrad och moderna maskiner. Då fick företaget också sitt nuvarande namn.

Idag drivs företaget vidare i tredje generationen av Lars Johansson. Inriktningen är listverk och panel i furu och gran som säljs dels till byggvaruhandeln, dels till den prefabricerande industrin (husfabriker etc.) Investeringar i företaget sker fortlöpande och vi har efter flera nybyggnationer moderna och ändamålsenliga lokaler.

Några milstolpar

 • 1981 Hyvleriet körs igång
 • 1983 En helt ny Weinig Hydromat hyvel installeras
 • 1989 Lokalerna utökas med en 700m² varmlagerbyggnad
 • 1995 Ny Weinig profilslipmaskin installeras
 • 1998 Generationsskifte: Lars Johansson blir ägare
 • 1999 Kallagerbyggnad 1400m² uppförs
 • 2000 Utrustning för streckkodsetiketter installeras
 • 1981 Hyvleriet körs igång
 • 1983 En helt ny Weinig Hydromat hyvel installeras
 • 1989 Lokalerna utökas med en 700m² varmlagerbyggnad
 • 1995 Ny Weinig profilslipmaskin installeras
 • 1998 Generationsskifte: Lars Johansson blir ägare
 • 1999 Kallagerbyggnad 1400m² uppförs
 • 2000 Utrustning för streckkodsetiketter installeras
 • 2002 Exaktkaps-anläggning installeras
 • 2005 Waco BKL-Twin dubbelklyv installeras
 • 2005 Målningslinje installeras
 • 2008 Ny produktionshall 1000m² uppförs och en emballeringslinje installeras
 • 2009 Ny värmeanläggning installeras
 • 2009 Ny spånfilteranläggning installeras
 • 2014 Ny lagerbyggnad 720m² uppförs
 • 2002 Exaktkaps-anläggning installeras
 • 2005 Waco BKL-Twin dubbelklyv installeras
 • 2005 Målningslinje installeras
 • 2008 Ny produktionshall 1000m² uppförs och en emballeringslinje installeras
 • 2009 Ny värmeanläggning installeras
 • 2009 Ny spånfilteranläggning installeras
 • 2014 Ny lagerbyggnad 720m² uppförs

Ovanstående investeringar gör att företaget står väl rustat inför framtiden och har de allra bästa möjligheterna att med det lilla företagets flexibilitet förse marknaden med förstklassiga produkter till bästa möjliga villkor.

Företaget innehar sedan 1994 högsta rating ”AAA” hos D&B Soliditet vilket borgar för att ni som kund kan räkna med oss även i framtiden!