• 0346 - 610 18
  • info@fegenshyvleri.se

GDPR

 

SĂ„ skyddar vi personuppgifter

Fegens Hyvleri AB vÀrnar om att skydda enskilda individers personuppgifter och att deras personliga integritet inte krÀnks nÀr personuppgifter behandlas. HÀr beskrivs hur vi behandlar Dina personuppgifter.

 

Personuppgifter Àr information kopplad till Dig

Ditt förtroende Àr viktigt för oss. VÄrt mÄl Àr att Du ska kÀnna Dig trygg nÀr Du lÀmnar personuppgifter till oss. Personuppgifter Àr all information som kan anvÀndas för att identifiera en enskild person.

Vi vidtar ÄtgÀrder för att sÀkerhetsstÀlla att Dina personuppgifter alltid Àr skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gÀllande dataskyddsregler och vÄra interna riktlinjer och rutiner. Personuppgifter lÀmnas och inhÀmtas i samband med att en kundrelation inleds, ett uppdrag lÀmnas eller att ett avtal ingÄs.

 

Vi skyddar Din integritet

Dina personuppgifter Àr alltid skyddade hos oss. Vi vÀrnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information Du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda Din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen. Bara ett begrÀnsat antal personer med sÀrskild behörighet har tillgÄng till informationen.

 

SÄhÀr behandlar vi Dina personuppgifter

Vi behandlar sÄdana personuppgifter som Àr nödvÀndiga, t.ex. namn, personnummer och adress. Dessa uppgifter sparas hos oss sÄ lÀnge de behövs för syftet med behandlingen och gallras dÀrefter enligt sÀrskilda rutiner.

 

RÀtt att begÀra registerutdrag

Du har rÀtt att begÀra registerutdrag över vilka uppgifter om Dig som behandlas av oss. Du kan ocksÄ begÀra att uppgifter tas bort eller Àndras om de skulle vara felaktiga eller ofullstÀndiga. Vissa uppgifter Àr vi skyldiga att lÀmna till olika myndigheter.